kontakt@prosumentinfo.pl

Przed podjęciem decyzji o staniu się prosumentem każdy zainteresowany powinien:

  • wybrać optymalną technologie i wielkość instalacji,

  • przeanalizować potencjalne korzyści wynikające z bycia prosumentem,

  • wykonać analizę oceny efektywności ekonomicznej instalacji,

  • przejść proces instalacji i dopuszczenia do użytkowania mikroinstalacji.

Metodyka oceny efektywności ekonomicznej mikroinstalacji, ma na celu ocenić, na podstawie danych na temat wyprodukowanej ilości energii elektrycznej efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Sama metodyka musi uwzględniać:

  • ilości i czas energii elektrycznej wygenerowanej przez instalację,

  • otoczenie formalno-prawne instalacji,

  • otoczenie makroekonomiczne instalacji.

Decydującym i finalnym wynikiem metodyki oceny efektywności ekonomicznej mikroinstalacji jest zestaw wskaźników oraz wykresów, pozwalających potencjalnemu inwestorowi podjąć decyzję o zasadności inwestycji.

Close Menu