kontakt@prosumentinfo.pl

Systemy hybrydowe odnawialnych źródeł energii, to instalacje minimum dwóch oddzielnych technologii wytwórczych, wykorzystujących oddzielne nośniki energii, które wytwarzają energię elektryczną lub ciepło. Pracują one na zużycie wspólne. Aby zwiększyć możliwości efektywnego wykorzystania OZE, przyjęło się łączyć minimum dwie technologie, które kompensują się w długim okresie. Idealny stan to sytuacja gdy elektrownia hybrydowa w sposób ciągły pokrywa całe zapotrzebowanie na energię odbiorników. Niestety, specyfika każdego szeroko rozpowszechnionego odnawialnego źródła energii opiera się na długo i krótkookresowej zmienności warunków atmosferycznych. Dlatego też dobór składowych systemów hybrydowych ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego układu. Najbardziej popularne hybrydy to hybrydy wiatrowo-słoneczne. 

Close Menu