kontakt@prosumentinfo.pl

Falownik, czyli inwerter sieciowy ma za zadanie zamianę prądu stałego, wyprodukowanego przez instalacje fotowoltaiczną bądź wiatrową, na prąd zmienny o parametrach sieciowych. 

Kontrolery ładowania to urządzenia, które mają za zadanie dbanie o odpowiednią pracę zasobnika energii elektrycznej. W przypadku małych instalacji fotowoltaicznych bądź wiatrowych są to w zdecydowanej większości akumulatory.

Falownik, czyli inwerter sieciowy ma za zadanie zamianę prądu stałego, wyprodukowanego przez instalacje fotowoltaiczną bądź wiatrową, na prąd zmienny o parametrach sieciowych. Na rynku można zaobserwować wiele typów inwerterów, o różnych parametrach i funkcjach. Najczęściej występujące kryteria podziału to:

  • jednofazowe,
  • trójfazowe,
  • beztransformatorowe,
  • transformatorowe,
  • wewnętrzne,
  • zewnętrzne,
  • on-grid’owe,
  • off-grid’owe.

Na rynku obecne są dwie technologie regulatorów ładowania PWM i MPPT [6]. Obie, dzięki wbudowanej i zaprogramowanej logice, spełniają bardzo podobne zadania. Przede wszystkim zabezpieczają zasobnik przed nadmiernym rozładowaniem oraz nadmiernym naładowaniem. Dbają też o to, aby zasobnik był ładowany odpowiednim napięciem.

  • to klasyczne regulatory ładowania, mające za zadanie spełnianie podstawowych funkcji. Nie dopuszczają do przeładowania i nadmiernego rozładowania akumulatora oraz sterują pracą obciążenia. Ich typy dedykowane są do ładowanych akumulatorów pod kątem technologii akumulatora oraz jego parametrów technicznych.
  • zostały wyposażone w algorytm śledzenia największego punktu mocy panelu (MPP). Poza podstawowymi funkcjami, takimi samymi jak w przypadku regulatora PWM dodatkowy algorytm śledzenia największego punktu mocy panelu zwiększa efektywność o 20% do 30%. Algorytm śledzenia największego punktu mocy panelu jest też podstawową funkcjonalnością inwertera sieciowego, dlatego też regulatory MPPT nie są stosowane w przypadku instalacji gdzie występuje inwerter sieciowy.
Close Menu