kontakt@prosumentinfo.pl

Systemy Net metering’owe oraz systemy feed in tariff wraz z ich wszystkimi wariacjami są dwoma podstawowymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dla mikroinstalacji w UE. Jednakże każdy kraj ma swoje dedykowane obostrzenia. Podstawowymi własnościami obydwu systemów są:

Net Metering:

  • licznik dwukierunkowy energii elektrycznej
  • kalkulacja energii oddanej netto w danym okresie czasu
  • płatność niedobór energii w okresie lub korzyści za oddanie nadwyżki do sieci
  • jedna cena energii elektrycznej

Feed-In Tariff:

  • dwa liczniki energii elektrycznej
  • bazowanie dna długookresowych kontraktach za energie elektryczną z stałą ceną za energie
  • standardowe rachunki za pobór i generowanie energii elektrycznej
  • różna cena energii elektrycznej
Close Menu