kontakt@prosumentinfo.pl

Rozliczenie krótkookresowe to wirtualne rozliczenie które odbywa się w każdym momencie funkcjonowania prosumenta.  Opiera się ono na ciągłym zliczaniu sum energii, pobranej z sieci,  oddanej do sieci oraz zużycia własnego energii.  Poniższy rysunek przedstawia przykładowy krótkookresowy sposób rozliczania prosumentów.

Wg wykresu, w godzinach 6:00 – 12:00 ilość wyprodukowanej energii przez prosumenta jest wyższa od zapotrzebowania. Całość zapotrzebowania jest zaspokajana przez produkcję własną. Różnica między wyprodukowaną energią elektryczną, a zużyciem własnym, jest oddawana do sieci. Energia oddana do sieci jest dzielona wg współczynnika opustu (0.7 lub 0.8). Od godziny 12:00 do godziny 18:00 zapotrzebowanie na energię jest z kolei wyższe od produkcji własnej. W tym przypadku niedobór wyprodukowanej przez prosumenta energii, względem zapotrzebowania własnego, jest uzupełniany przez energię, która została we wcześniejszych okresach oddana do sieci, z uwzględnieniem współczynnika opustu.

Close Menu