kontakt@prosumentinfo.pl

Z kolei, rozliczenia długookresowe odbywają się w okresach dłuższych i ich wyniki widzimy na swoim rachunku. Skupiają one długookresowo wszystkie rozliczenie krótkookresowe. 

Poniższy rysunek  i tabela przedstawiają  przykładowy długookresowy sposób rozliczania prosumentów.

Okres

Okres rozliczeniowy prosumenta

Zapotrzebowanie na e. e. zaspokojone zużyciem bezpośrednim przez prosumenta, kWh

Energia oddana do sieci lub pobrana z sieci przy uwzględnieniu rozliczenia prosumenta, kWh

Zużycie bezpośrednie energii elektrycznej prosumenta, kWh

Energia oddana do sieci lub pobrana z sieci przy uwzględnieniu rozliczenia prosumenta, kWh

Straty rozliczeniowa prosumenta (współczynnik opustu 0,8), kWh

A

2017 (I)

1000

0

1000

100

25

2017 (II)

950

0

950

150

37,5

2018 (I)

1050

100

1050

0

0

2018 (II)

1000

150

1000

0

0

B

2019 (I)

1250

0

1250

300

75

2019 (II)

1200

0

1200

110

27,5

2020 (I)

1300

0

1300

115

28,75

2020 (II)

1100

0

1100

210

52,5

2021 (I)

1400

150

1400

0

0

2021 (II)

1200

175

1200

0

0

2022 (I)

1250

0

1250

0

0

2022 (II)

1200

0

1200

0

0

 

Zakładając półroczny okres rozliczenia prosumenta wg umowy kompleksowej, współczynnik opustu 0,8 oraz rozpoczęcie działalności 1 stycznia, czyli uwzględnienie dwóch okresów rozliczeniowych na rok, prosument w roku 2017 wyprodukował 2262,5 kWh energii elektrycznej, przy pełnym zbilansowaniu zapotrzebowania własnego, daje to 312,5 kWh energii elektrycznej oddanej do sieci na rozliczenie w przyszłości. Z kolei, ta wartość dzieli się na 250 kWh energii elektrycznej którą można rozliczyć w przyszłości i 62,5 kWh energii która jest tzw. „stratą rozliczeniową” prosumenta, związaną ze współczynnikiem opustu 0,8. Odwrotna sytuacja ma miejsce w roku 2018, Zapotrzebowanie prosumenta na energię elektryczną (2300 kWh) jest wyższe od produkcji własnej (2050 kWh). W tym przypadku „brakujące” 250 kWh jest rozliczane z wcześniejszych okresów, 100 kWh dla okresu 2018 (I) 100 kWh z okresu 2017 (I) i 150 kWh dla okresu 2018 (II), 150 kWh z okresu 2017 (II). Co ważne, jest to możliwe i zgodne z 365. dniowym okresem rozliczeniowym zapisanym w ustawie o OZE (Art. 4. § 5). W przypadku sytuacji takiej jak w okresie A, możemy mówić o pełnym rozliczeniu energii. Analogicznie do okresu A, w okresie B w latach 2019 – 2020 nastąpiła sytuacja, w której ilość produkowanej energii elektrycznej przewyższyła zapotrzebowanie o 918,5 kWh, daje to możliwość rozliczenia 735 kWh w okresach późniejszych. Jednakże, pomimo wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną w roku 2021 (o 325 kWh), możliwe jest rozliczenie energii z roku 2020, 410 kWh z 2019 nie spełnia warunku 365 dni na rozliczenie i powoduje tzw. „stratą rozliczeniową” w celu pokrycie kosztów rozliczenia (Art. 4. § 5 ustawy o OZE). W roku 2021 możliwe jest do rozliczenia 325 kWh z roku 2020. Zapisy te, wg ustawodawcy mają w naturalny sposób doprowadzić do sytuacji, w której moc znamionowa instalacji prosumenckich będzie bardzo mocno skorelowana z realnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną przez prosumenta, a wszystkie nadwyżki energii będą musiały być szybko odebrane gdyż ulegną utracie.

Close Menu