kontakt@prosumentinfo.pl
 1. M. McLuhan i B. Nevitt, Take Today: The Executive As Dropout, Fort Worth: Harcourt College Publishers, 1972.

 2. S. Tomasz, Prosument – Prosumpcja – Prosumeryzm, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2015.

 3. „Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, z późn. zm., (Dz.U.2015.478).,” 2015.

 4. „Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z późn. zm., (Dz.U.1997.54 poz.348).,” 1997.

 5. „Program priorytetowy. Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 3. Prosument – linia dofinansowania przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii,” 19 12 2016.

 6. D. Hohm i M. Ropp, „Comparative Study of Maximum Power Point Tracking Algorithms,” Progress in Photovoltaics: Research and Applications, tom vol. 11, pp. 47-62, 2002. 

 7. S. J. Y. G. C. J. Jung Y, „Improved perturbation and observation method (IP&O) of MPPT control for photovoltaic power systems.,” w Photovoltaic Specialists Conference. Conference Record of the Thirty-first IEEE., Lake Buena Vista, FL, USA, 2005.

 8. B. Soliński, Ł. Grabowski, J. Kołodziej, A. Małek, K. Marszałek, M. Matusik, J. Ostrowski, I. Soliński, T. Stapiński i K. Turoń, Hybrydowy, wiatrowo-słoneczny system wytwarzania energii elektrycznej, Kraków: Agencja Reklamowa TOP – Drukarnia Cyfrowa, 2014. 

 9. A.Czerwiński, Akumulatory, baterie ogniwa. Warszawa, WKŁ, 2005.

 10. H. Lund i G. Salgi, „The role of compressed air energy storage (CAES) in future sustainable energy.,” Energy Conversion and Management, tom 50, nr 5, pp. 1172-1179, 2009.

 11. J. L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences – edition XIII, Boston : Brooks/Cole, 2011.

 12. E. Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, Legionowo: Wyd. BTC, 2010.

 13. N. Cheung, Solar Cells Fabrication Technologies, Berkeley: U.C. Berkeley, Lectures, EE143 F2010, 2010.

 14. A. Rauber, „Erneuerbare Energien,” Forschung und Technologie, p. 22, November 1992.

 15. E. Klugmann-Radziemska, Efekty termiczne konwersji energii w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2005.

Close Menu