kontakt@prosumentinfo.pl

Podstawowym aspektem działania elektrowni wiatrowej jest zamiana energii kinetycznej wiatru (energia strugi wiatru) na energię elektryczną. 

Elektrownia wiatrowa składa się z wirnika i gondoli, osadzonych na wieży. Najważniejszą część elektrowni wiatrowej stanowi wirnik, który składa się z łopat i piasty. 

Wirnik pod wpływem strumienia napływającego powietrza i tworzenia się siły nośnej, wprawiany jest w ruch obrotowy. Ruch ten poprzez wał wolnoobrotowy przekazywany jest do przekładni lub, jeśli przekładnia nie występuje, bezpośrednio do generatora. Występowanie przekładni, która jest typowym rozwiązaniem w zawodowych elektrowniach wiatrowych, związane jest z wykorzystywaniem generatorów asynchronicznych. Generatory asynchroniczne wytwarzają energię elektryczną przy prędkości ponad 1500 obrotów na minutę, dlatego też konieczne jest zastosowanie przekładni, której zadaniem jest zwiększenie prędkości obrotowej. 

Energia mechaniczna trafia do generatora za pomocą wału szybkoobrotowego. Generator wytwarza energię elektryczną, najczęściej o napięciu 690V. 

Transformator umieszczony w gondoli podwyższa napięcie do napięcia średniego (najczęściej od 20kV lub 40kV). Dalej system przewodów łączy turbinę wiatrową z systemem elektroenergetycznym.

W podejściu ogólnym, niezależnie od wielkości turbiny wiatrowej można wyróżnić wiele kryteriów klasyfikacji turbin wiatrowych, m.in. ze względu na:

ustawienie osi obrotu wirnika

• elektrownie o poziomej osi obrotu (HAWT – Horizontal Axis Wind Turbine), • elektrownie o pionowej osi obrotu (VAWT – Vertical Axis Wind Turbine),

wartość mocy, jaką można uzyskać z elektrowni wiatrowej

• mikroelektrownie wiatrowe o mocy do 100 W, • małe elektrownie o mocy od 0,1 do 50 kW, • duże elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 50 kW,

typ zastosowanego generatora prądotwórczego

• generator asynchroniczne pierścieniowe i klatkowe, • generator synchroniczny, • generator prądu stałego,

liczbę płatów wirnika:

• elektrownie jednopłatowe, • elektrownie dwupłatowe, • elektrownie trzypłatowe, • elektrownie czteropłatowe, • elektrownie wielopłatowe,

sposób regulacji mocy obrotowej

egulacja kąta ustawienia łopat (Active Pitch Regulation), • regulacja przez "przeciągnięcie" (Stall Regulation), • regulacja przez zmianę kierunku wiatru (Yaw Control), • regulacja przez zmianę obciążenia (Load Control), • regulacja łopat wirnika (Aileron Control), • regulacja przez zmianę poślizgu generatora,

Close Menu