kontakt@prosumentinfo.pl

Podstawowymi parametrami technicznymi, opisującymi turbiny wiatrowe, niezależnie od rodzaju osi obrotu, są:

  • Vs prędkość startowa turbiny wiatrowej, określająca od jakiej prędkości wiatru turbina zaczyna generować moc, m/s,

  • Vz prędkość znamionowa turbiny wiatrowej, mówiąca przy jakiej prędkości wiatru turbina generuje moc znamionową, m/s,

  • Vw prędkość wyłączenia turbiny wiatrowej, wskazująca przy jakiej prędkości wiatru turbina przestaje generować moc (z powodu zbyt wysokiej prędkości wiatru), celem zabezpieczenia się przed uszkodzeniem, m/s,

  • Ptz moc znamionowa turbiny wiatrowej, czyli moc generowana przy prędkości Vz, W,

  • Wztw zużycie własne turbiny wiatrowej, określające ilość energii wyprodukowanej która zostaje wykorzystana na potrzeby własne, takie jak: układy sygnalizacyjne, sterowania, bezpieczeństwa, transmisji danych itp., W.

Pierwsze cztery, z pośród wyszczególnionych parametrów bardzo często są przedstawione przez producenta na krzywej mocy turbiny, która pozwala ona na odczytanie generowanej mocy turbiny wiatrowej przy prędkości wiatru V (Ptp). Poniższy rysunek przedstawia przykładową krzywą mocy turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu.

Z krzywej mocy turbiny można w łatwy sposób odczytać prędkości startową, znamionową i wyłączenia turbiny. Dodatkowo pozwala ona odczytać moc znamionową turbiny wiatrowej oraz zakres jej pracy, który mówi nam, w jakim zakresie prędkości wiatru turbina generuje moc. Jednakże najważniejszym celem krzywej mocy turbiny jest określenie generowanej mocy przy każdej z prędkości V, która zawiera się w zakresie pracy urządzenia.

Close Menu