kontakt@prosumentinfo.pl

Kolejną, dynamicznie rozwijającą się technologią magazynowania energii, mogącą mieć zastosowanie w przypadku energetyki małoskalowej, są ogniwa paliwowe. Obecnie stosowane ogniwa paliwowe dzięki zmniejszeniu odległości między elektrodami mają niewielkie rozmiary. 

Obecnie stosowane ogniwa paliwowe dzięki zmniejszeniu odległości między elektrodami mają niewielkie rozmiary. Małe odległości uzyskuje się przy stosowaniu jako elektrolitu membran jonowymiennych. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie elektrolitu stałego, ogniwa z elektrolitem PEM (Polymer Electrolyte Membrane lub Proton Exchange Membrane) [9]. Membrana taka absorbuje wodę i umożliwia ruch jonów wodoru w temperaturach 0 – 100˚C. Elektrody (rys. 4.24) odpowiedzialne są za odprowadzanie prądu eklektycznego, równomiernej dystrybucji gazów oraz odprowadzanie wody, która powstaje na styku anoda-membrana.

Najbardziej rozpowszechnione są ogniwa tlenowo-wodorowe. Inne typy to: ACF (alkaliczne), PEMFC (na bazie membran polimerowych), PAFC (kwasem fosforowym) lub SOFC (tlenowe).

Close Menu