kontakt@prosumentinfo.pl

Z innych technologii magazynowania energii elektrycznej należy wymienić:

Akumulatory niklowo-wodorowe

przez wiele lat stosowane sporadycznie ze względu na wydzielający się podczas ładowania wodór. Ostatnie lata i rozwój elektromobilności pozwolił powrócić do tej technologii. Technologia wymaga zastosowania metali ziem rzadkich.

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe

mające zastosowanie w energetyce zawodowej, działają na zasadzie dwóch zbiorników o dużej pojemności i różnicy wysokości między tymi zbiornikami wody. Elektrownie tego typu bazują na różnicy cen energii pomiędzy szczytem a doliną zapotrzebowania. Zysk z pracy tego typu elektrowni wynika z różnicy między ceną zakupu energii, potrzebnej do przepompowania wody ze zbiornika dolnego do górnego, a ceną energii sprzedanej do sieci w momencie szczytu energetycznego, kiedy to elektrownia produkuje prąd.

Nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES)

które działają podobnie do superkondensatorów. Energia elektryczna jest magazynowana w polu magnetycznym cewki. Pole zostaje wzbudzone pod wpływem przepływu prądu elektrycznego przez uzwojenia cewki. Po obniżeniu temperatury w pobliże zera absolutnego uzyskuje się stan nadprzewodnictwa, w którym rezystancja metalu praktycznie zanika.

Akumulatory sodowo-siarkowe

które są stosunkowo nową technologią, posiadają długą żywotność i dużą ilość cykli ładowania. Obecnie akumulatory sodowo-siarkowe pracują w temperaturach powyżej 300°C, co sprawia, że są mniej wydajne energetycznie i mniej bezpieczne.

Magazynowanie sprężonego powietrza

to technologia magazynowania energii w sprężonym powietrzu do ciśnienia ok. 70 atmosfer. Przykładem takiego magazynu jest magazyn Huntorf [10], który przechowuje sprężone powietrze w dwóch jaskiniach po opróżnionych złożach soli, o znacznej pojemności 310 000 m³, leżących około 650 m pod ziemią.

Superkondensatory

zbudowane z dwóch elektrod oddzielonych elektrolitem, mogą gromadzić dużą ilość ładunków elektrycznych, które potem oddają.

Akumulatory kinetyczne

działają na zasadzie koła zamachowego umieszczonego w gazie o małej gęstości.

Close Menu