kontakt@prosumentinfo.pl

Istnieje wiele różnych metod magazynowania energii elektrycznej. Podstawowy podział magazynów energii można stworzyć na podstawie specyfiki samego procesu magazynowania i zastosowanej technologii. Z punktu widzenia małych instalacji OZE ważniejszy jest podział na magazyny krótkoterminowe i długoterminowe.

Do magazynów energii elektrycznej krótkoterminowych (najczęściej do kilku godzin) można zaliczyć:

  • akumulatory tj. ogniwa galwaniczne oraz powstałe z nich baterie akumulatorów,
  • superkondensatory,
  • akumulatory kinetyczne.

Z kolei w dłuższej perspektywie czasu energię elektryczną magazynuje się za pomocą;

  • elektrowni wodnych szczytowo-pompowych,
  • dużych baterii akumulatorów,
  • ogniw paliwowych,
  • magazynowania sprężonego powietrza (CAES - Compressed-Air Energy Storage).

Obecny stan techniki pozwala rozważać dwie technologie, które mogą być aplikowane do małoskalowych układów prosumenckich. Są to akumulatory w formie odwracalnych ogniw galwanicznych oraz w mniejszym stopniu ogniwa paliwowe, które są specyficznym rodzajem ogniw galwanicznych.

Close Menu