kontakt@prosumentinfo.pl

Elektrownie hybrydowe sklasyfikować można na różne sposoby. Najpopularniejsze klasyfikacje przedstawiono poniżej [8]:

ze względu na rodzaj stosowanych nośników energii:

– wykorzystujące tylko nośniki odnawialne (np. hybryda wiatrowo-słoneczna), 

– wykorzystujące nośniki odnawialne i nieodnawialne (np. hybryda wiatrowo-gazowa).

ze względu na ilość używanych nośników energii:

 – dwuskładnikowe,

– wieloskładnikowe.

ze względu na sposób zachowania ciągłości dostaw energii:

– elektrownie hybrydowe bez magazynowania energii,

– elektrownie hybrydowe z magazynowaniem energii (np. z magazynem energii w formie elektrowni szczytowo-pompowej).

Same elektrownie hybrydowe dzieli się też ze względu na połączenie z siecią elektroenergetyczną lub jego braku. Wyróżnia się elektrownie:

Hybrydy on-grid

są przyłączone do sieci. Wyprodukowana energia elektryczna jest zamieniana przez inwerter na energię o parametrach sieciowych. Ważnym elementem takiego układu jest licznik dwukierunkowy, który zlicza ilość energii oddanej i pobranej z sieci. Uproszczony schemat elektryczny instalacji on-grid, wraz z inwerterem sieciowym do współpracy z elektrownią hybrydową.

Hybrydy off-grid

zwane także wyspowymi, to instalacje, które mogą pracować niezależnie od sieci elektroenergetycznej, a wręcz bez jej udziału. Najczęściej wykorzystują one także zasobnik energii. Dzięki zasobnikowi możliwy jest pobór energii w sposób ciągły.

Hybrydy w systemach mieszanych

Close Menu