kontakt@prosumentinfo.pl

Głównym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem hybryd jest zwiększenie możliwości całkowitego bilansowania chwilowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Mnogość kombinacji powoduje powstawanie bardzo wielu różnych elektrowni hybrydowych. Jednakże przesłanką do ich budowy zawsze jest kompensowanie się produkcji mające na celu w całości pokrywać zapotrzebowanie układu na energię elektryczną. Rysunek przedstawia przykład takiej sytuacji w której występuje chwilowa nadwyżka produkcji nad zapotrzebowaniem na energię.

Idealny bilans energetyczny hybrydy, w przypadku idealnym jest bardzo rzadko spotykany. W przypadku opisywanej hybrydy wiatrowo-słonecznej, duża zmienność (zarówno krótko i długoterminowa) warunków atmosferycznych (wiatrowych, jak i słonecznych), powoduje brak możliwość osiągnięcia takiego bilansu. Aby sam bilans był zbliżony do 0, należy zastosować magazyny energii. Dzięki magazynom energii możliwym staje się uzyskanie systemu zbilansowanego energetycznie.

Close Menu