kontakt@prosumentinfo.pl

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku kolektorów słonecznych, panele fotowoltaiczne mogą być łączone szeregowo, równolegle lub szeregowo-równolegle. Sposób łączenia zależy od wymaganych parametrów prądowo-napięciowych całej baterii fotowoltaicznej. Jeśli wymagana jest duża wartość natężenia prądu Ipv wówczas stosuje się równoległe połączenie paneli. Z kolei, gdy wymagana jest duża wartość napięcia Upv – połączenie szeregowe paneli. Krzywe I-U baterii fotowoltaicznych obrazują poniższe rysunki.

Sposoby połączeń paneli fotowoltaicznych:

A  – równolegle,

B – szeregowo,

C – mieszanie.

Charakterystyka I-U baterii fotowoltaicznej połączonej szeregowo

Charakterystyka I-U trzech baterii fotowoltaicznej połączonych szeregowo.

Charakterystyka I-U baterii fotowoltaicznej połączonej równolegle

Charakterystyka I-U trzech baterii fotowoltaicznej połączonych równolegle.

Close Menu