kontakt@prosumentinfo.pl

Jednym z podstawowych parametrów, opisujących jakościowo falownik, jest jego sprawność [6]. Najlepsze falowniki małych mocy osiągają sprawność 97%, z kolei falowniki większych mocy są w stanie osiągnąć 98% sprawności.

Niezależnie od typu falownika, można także zauważyć, że jego sprawność gwałtownie spada przy obciążeniach mniejszych niż 20–25% mocy nominalnej. Kolejnym ważnym aspektem, w przypadku inwerterów sieciowych, są parametry prądowo-napięciowe oraz ilość wejść MPP (tracker’ów). Bardzo często, małe inwertery, dedykowane instalacjom, małoskalowym są wyposażane w dodatkowe funkcje, np. dają możliwość podpięcia akumulatora, przez co zastępują regulatory ładowania, a co za tym idzie, zmniejszają ilościowo liczbę składowych całej instalacji.

Bardzo ważnym zagadnieniem w pracy inwertera fotowoltaicznego, jest znalezienie miejsca na charakterystyce I-U panelu lub w zależności od samej konfiguracji układu, w którym generuje on maksymalną moc. Położenie MPP, czyli punktu mocy maksymalnej, zależy od wielu zmiennych czynników takich jak: natężenia całkowite promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, kąt położenia panelu. Dlatego też inwertery wyposażane są we wbudowaną logikę, która w oparciu o wbudowaną aparaturę pomiarową oraz kontroler pozwala manipulować charakterystyką I-U i wskazać chwilowy punkt MPP. Najpopularniejszą metodą znajdowania chwilowego punktu MPP jest jedna z metod bezpośrednich – tzw. metoda zaburzania i obserwacji [7]. Metoda ta polega na ciągłych zmianach napięcia pracy generatora fotowoltaicznego i obserwacji zmian mocy generowanej. Metodę ilustruje poniższy rysunek:

Przyjmując punkt MPP1 jako punkt wyjściowy, zmieniając U1 i I1 do poziomu U2 i I,2 zmienia się także wartość mocy generowanej. Jeżeli moc wzrasta, to zmiany napięcia należy kontynuować (U3 i I3) w tym samym kierunku (zwiększać lub zmniejszać), natomiast jeżeli moc maleje, należy odwrócić kierunek zmian napięcia pracy (U4 i I4). Tak skonstruowany algorytm pozwala, w sposób dynamiczny, maksymalizować generowaną moc przez układ fotowoltaiczny. Metoda ta jest szeroko stosowana, ponieważ można ją implementować zarówno w rozwiązaniach z falownikami, jak i w systemach stałoprądowych. Doczekała się ona wielu poprawek, a każdy liczący się producent inwerterów fotowoltaicznych posiada swój własny algorytm, pozwalający na wyszukanie chwilowego punktu MPP.

Close Menu