kontakt@prosumentinfo.pl

Mikroinstalacja wg ustawy o OZE [3] jest zdefiniowana jako instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Prosument może wykorzystywać następujące technologie:

technologie fotowoltaiczne
technologie fotowoltaiczne
technologie geotermalne
technologie geotermalne
biogaz
biogaz
technologie wiatrowe
technologie wiatrowe
biomasę
biomasę
hydroenergię
hydroenergię
Close Menu