kontakt@prosumentinfo.pl

W ramach naszej działalności zajmujemy się:

 • Propagowaniem małoskalowej energetyki prosumenckiej.
 • Poszerzaniem wiedzy na temat rozwiązań prosumenckicj.
 • Edukowaniem potencjalnych prosumentów.
 • Pomocą w wyborze optymalnej technologii mikroinstalacji.
 • Pomocą w wyborze optymalnej wielkości mikroinstalacji.
 • Tworzeniem projektów koncepcyjnych mikroinstalacji.
 • Oceną ekonomiczną całego przedsięwzięcia.
 • Odbiorem technicznym już zainstalowanych instalacji.
 • Dokonywaniem oceny ofert instalatorów, kosztorysów oraz projektów technicznych.
 • Pomiarami krzywej I-U instalacji celem określenia jakości zainstalowanych komponentów wytwórczych.
 • Wypełnianiem wniosków o przyłączenie do sieci mikroinstalacji.
 • Wypełnianiem wniosków o współfinansowanie.
 • Pełnym prowadzeniem projektu, począwszy od znalezienia optymalnego dostawcy poprzez nadzór nad montażem po uruchomienie mikroinstalacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami.

Close Menu