kontakt@prosumentinfo.pl

KILKA GŁÓWNYCH INFORMACJI

Słowo prosument pochodzi od połączenia wyrazów „producent” i „konsument”. Sama koncepcja została zaproponowana w 1972. Marshall McLuhan i Barrington Nevitt użyli w swojej książce sformułowania prosument, dotyczącego wytwórców energii elektrycznej, którzy wraz z rozwojem nowych technologii elektrycznych, z konsumentów energii elektrycznej może coraz częściej stawać się będą także producentami tejże energii. W myśl tej idei, prokonsumpcja to podejmowanie czynności, które kreują produkt który jest konsumowany przez producenta.

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii (tj. turbina wiatrowa, instalacja fotowoltaiczna, istalacja do generowania energii z biomasy i biogazu) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej.

W przypadku podejścia czysto ekonomicznego, analiza ekonomiczna inwestycji w mikroinstalacje, działające w systemie prosumenckim, jest odmienna od analizy ekonomicznej zawodowych instalacji OZE. Z ekonomicznego punktu widzenia, celem zawodowych instalacji OZE jest bezpośrednia sprzedaż wyprodukowanej energii. W przypadku energetyki małoskalowej, ekonomiczne korzyści uzyskiwane są poprzez oszczędności wynikające z wykorzystywania energii własnej.

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Chcesz nawiązać współprace, zapytać o coś bądź skomentować – zapraszamy !

Close Menu